Aktivity

 

Co budeme dělat v květnu a v červnu

Pracujeme s knihou Rok s krtkem - k nahlédnutí v Kopretince.

Kamarádství. Vyprávíme si, jak se k sobě kamarádi chovají a jak naopak ne. Učíme se krásné básničky a písničky o přátelství a přidáváme je k našemu každodennímu rannímu pásmu básniček a písniček, které spojujeme s rozcvičkou a tanečky. Vysvětlujeme dětem, jak je hezké, když si vzájemně pomáhají a proč je každý člověk jiný.

Každý den začínáme společným kruhem, kde si vyprávíme o všem, o čem chtějí děti mluvit.

Ve výtvarné výchově pracujeme s různými technikami. Vytváříme společné práce, která nás naučí nejenom výtvarno, ale také jak spolupracovat bez hádek a neshod. Samozřejmě i nespočet individuální tvorby. Budeme si vyrábět vše, co souvisí s jarem a nadcházejícím létem. Kopretinka bude plná kytiček, mláďátek, sluníčka, jarních vůní a příslibů prázdnin. Pracujeme s výukovými pásmy na různá témata, kdy spojujeme výtvarnou činnost, recitaci, výchovnou a naučnou část. Vyzkoušíme různé techniky například rozpíjení nebo voskování, malování prsty a ruličkování. Pracujeme s tradičními i netradičními materiály.

Na zahradě už se staráme o spoustu letošních bylinek - pažitka na chlebík, majoránka do bramboračky, petržel na brambůrky a libeček do polévky. Máme i mátu a meduňku na čaj a letos poprvé koriandr do salátku. Brzy přibudou rajčátka, papriky, listový salátek a jahůdky. Ale ještě chvilku počkáme, aby nám nezmrzly. Sázet budeme i kytky pro radost a zkusíme i jedlé kytičky na ozdobení salátu.

Každou středu se Kopretinka přesouvá do našeho lesního klubu v Konopišti. Chodíme na  výpravy do lesa, pozorujeme přírodu. Krmíme zvířátka v lese a stávají se z nás Divoké lesní děti. Svačíme v lese na pařezu, obědváme husté polévky s namočeným chlebem a po spaní ve spacáku si dáváme kakao a buchty od tety Wandy. Staráme se o celý les a učíme se o zvířátkách a rostlinách. Sledujeme přírodu, jak se mění v průběhu celého roku. Někdy za námi autobusem přijedou i děti z benešovské Kopretinky a divoké děti jim dělají průvodce lesem. No a děti z lesního klubu navíc vůbec nemarodí :-)

Pečlivě trénujeme na naši každoroční besídku ke Dni matek. Také nás čeká Den dětí, který bude plný her, soutěží a zábavy.

A hlavně už se moc moc těšíme na červnovou školku v přírodě, která tentokrát bude v chalupe v Ratajích nad Sázavou - hurááá

Každé pondělí do Kopretinky chodí babičky z Domova seniorů číst dětem pohádky před spaním a děti jsou úplně unešené. Chceme propojit dva světy. Naše děti mají mnohdy mladé šmrncovní babičky, které ještě pracují. Chybí jim ta moudrost klid a vrásky :-) a naopak je spousta babiček, které jsou mezi dětmi šťastné.

A občas, když je ošklivo, tak hrajeme divadlo. Máme krásné s marionetami.

Věnujeme se cvičení a povídáme si o zdraví, pokračujeme v akci Zdravé zoubky.

Zkoušíme pantomimu, snažíme se uhádnout různé profese, ale i pocity.

VZDĚLÁVACÍ PLÁN

KVĚTEN

„Měsíc květu a lásky“

Podtémata:

Naše maminka má svátek

• Moje rodina

• To je krásy na světě

Hlavní cíle:

 • Učit děti spolupracovat spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé
 • Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry

Specifické cíle:

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Rozvoj jazykových dovedností receptivních, produktivních (vnímání, porozumění + výslovnost, mluvní projev,
 • vyjadřování)
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými
 • Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

Kompetence

 • Ovládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Poznat a vymyslet: synonyma, homonyma, antonyma
 • Vést rozhovor
 • Utvořit jednoduchý rým
 • Rozlišovat hlásky ve slovech
 • Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, lidmi, požádat druhého o pomoc….
 • Utvořit si představu - co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí
 • Utvořit si představu - co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí
 • Odmítat společensky nežádoucí chování ……
 • Chovat se slušně a zdvořile, dodržovat pravidla her

ČERVEN

„Šikulka“

Podtémata:

• Slavíme svátek dě

• Encyklopedie – studnice poznání

• Hurá, prázdniny

Hlavní cíle:

 • Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
 • V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, jazyka a poznání

Specifické cíle:

 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • Získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
 • Přechod názorného myšlení k slovně - logickému
 • Posilování, kultivování a obohacování vzájemné komunikace
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • Vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění a estetických dovedností
 • Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a
 • bezpečného prostředí
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

Kompetence

 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Poslouchat a plnit pokyny, povinnosti, slovní příkazy
 • Řešit kognitivní problémy, úkoly, situace…
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, prostorové pojmy
 • Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje
 • Oprostit se od nepřiměřených projevů (sobectví…)
 • Uvědomovat si práva ve vztahu k druhému