Aktivity

 

Co budeme dělat v lednu, únoru a březnu

 
 

Pracujeme s knihou Rok s krtkem - k nahlédnutí v Kopretince.

Kamarádství. Vyprávíme si, jak se k sobě kamarádi chovají a jak naopak ne. Učíme se krásné básničky a písničky o přátelství a přidáváme je k našemu každodennímu rannímu pásmu básniček a písniček, které spojujeme s rozcvičkou a tanečky. Vysvětlujeme dětem, jak je hezké, když si vzájemně pomáhají a proč je každý člověk jiný.

Každý den začínáme společným kruhem, kde si vyprávíme o všem, o čem chtějí děti mluvit.

Ve výtvarné výchově pracujeme s různými technikami. Vytváříme společné práce, která nás naučí nejenom výtvarno, ale také jak spolupracovat bez hádek a neshod. Samozřejmě i nespočet individuální tvorby. Budeme si vyrábět vše, co souvisí se zimou a nadcházejícím jarem. Kopretinka bude plná sněhuláků, zimních radovánek a postupně se přidají i první jarní květinky a příchod jara. Pracujeme s výukovými pásmy na různá témata, kdy spojujeme výtvarnou činnost, recitaci, výchovnou a naučnou část. Vyzkoušíme různé techniky například rozpíjení nebo voskování, tupování, malování prsty a ruličkování. Pracujeme s tradičními i netradičními materiály.

Čeká nás masopust a rej masek. Začínáme chodit na pravidelné návštěvy do městské knihovny. A od března se už těšíme na další plavecký kurz. Pokračujeme v keramickém kroužku a už chystáme k prvnímu vypalování velikonoční výzdobu - ono to chvíli trvá víte, takže raději s předstihem.

Náš Lesní klub Kopretinka, kde se z dětí stávají "divoké konopišťské děti", pečuje o les-vyprávíme si o zvířátkách a o všem co v lese roste. Svačíme v lese na pařezu a po obědě spíme ve spacáku, jako správní zálesáci. A lesem ujdeme třeba i 8 kilometrů jako nic !

A občas, když je ošklivo, tak hrajeme divadlo. Máme krásné s marionetami.

Věnujeme se cvičení a povídáme si o zdraví, pokračujeme v akci Zdravé zoubky.

Zkoušíme pantomimu, snažíme se uhádnout různé profese, ale i pocity.