Aktivity

 

Co budeme dělat v červenci a v srpnu

 
PRÁÁÁÁÁZDNINY - ŘÁDĚNÍ, ZLOBENÍ, SKOPIČINY A LEGRACE !!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Pracujeme s knihou Rok s krtkem - k nahlédnutí v Kopretince.

Kamarádství. Vyprávíme si, jak se k sobě kamarádi chovají a jak naopak ne. Učíme se krásné básničky a písničky o přátelství a přidáváme je k našemu každodennímu rannímu pásmu básniček a písniček, které spojujeme s rozcvičkou a tanečky. Vysvětlujeme dětem, jak je hezké, když si vzájemně pomáhají a proč je každý člověk jiný.

Každý den začínáme společným kruhem, kde si vyprávíme o všem, o čem chtějí děti mluvit.

Ve výtvarné výchově pracujeme s různými technikami. Vytváříme společné práce, která nás naučí nejenom výtvarno, ale také jak spolupracovat bez hádek a neshod. Samozřejmě i nespočet individuální tvorby. Budeme si vyrábět vše, co souvisí s létem a prázdninami. Kopretinka bude plná kytiček, zvířátek, sluníčka,  vůní a příslibů prázdnin. Pracujeme s výukovými pásmy na různá témata, kdy spojujeme výtvarnou činnost, recitaci, výchovnou a naučnou část. Vyzkoušíme různé techniky například rozpíjení nebo voskování, malování prsty a ruličkování. Pracujeme s tradičními i netradičními materiály.

Na zahradě se staráme o spoustu letošních bylinek - pažitka na chlebík, majoránka do bramboračky, petržel na brambůrky a libeček do polévky. Máme i mátu a meduňku na čaj a letos poprvé koriandr do salátku. Brzy už dozrají rajčátka, listový salátek a jahůdky.

Chodíme na  výpravy do lesa, pozorujeme přírodu. Krmíme zvířátka v lese a stávají se z nás Divoké lesní děti. Svačíme v lese na pařezu a staráme se o celý les a učíme se o zvířátkách a rostlinách.

A občas, když je ošklivo, tak hrajeme divadlo. Máme krásné s marionetami.

Věnujeme se cvičení a povídáme si o zdraví, pokračujeme v akci Zdravé zoubky.

Zkoušíme pantomimu, snažíme se uhádnout různé profese, ale i pocity.

VZDĚLÁVACÍ PLÁN

ČERVENEC – SRPEN

„Léto plné zábavy“

Podtémata

 • Letní radovánky
 • Pojedeme na prázdniny
 • Vandrování po světě

Hlavní cíle:

 • Vytváření zdravých životních návyků jako základů zdravého životního stylu
 • Zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, relaxační a dechové cvičení)
 • V rozsahu dětských možností přispívat k předávání základního povědomí o kultuře jiných národů
 • Orientace v dopravních prostředcích
 • Rozvíjení pohybové dovednosti
 • Zařazovaní cviků pro získání návyků přímého držení těla

Specifické cíle:

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními
 • hledat otázky a odpovědi z oblasti osobního soukromí
 • aktivity umožňující dítěti poznat rozmanitost kultur
 • upevňovat intonaci písní, rytmus a dynamiku
 • upevňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi
 • samostatně se výtvarně vyjadřovat  
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií
 • pomáhat pečovat o okol. životní prostředí
 • mluví všichni stejným jazykem?
 • proč je tak důležité znát tolik řečí

Kompetence

 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • chápat otázky všech lidí i dětí bez rozdílu barvy pleti
 • pochopení že změny způsobené lidskou činností mohou prostě chránit a zlepšovat
 • osvojení si poznatků o ostatních dětech z celého světa