Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás ve skupině. Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. Tento čas je věnován spontánním hrám. Dopoledne se věnujeme aktivní výuce v souladu s principy Montessori a pohybové aktivitě spojené se vzdělávací činností (písničky, tanečky). V průběhu dopoledne se děti nasvačí a vždy, když počasí dovolí, trávíme poté čas pobytem venku.  Následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpočinek - děti nenutíme spát, kdo nechce spinkat, může si vybrat jinou klidovou aktivitu. Po odpočinku následuje svačinka, volné hraní, odpolední výuka či kolektivní hry. Také nenásilně procvičujeme to, co jsme se naučili dopoledne. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

Rozvrh hodin

07:00 - 08:30 Příchod dětí do dětské skupiny, volná hra

08:30 - 09:00 Ranní kruh -rozcvička a pohybové hrátky, básničky, písničky a povídání

09:00 - 09:30 Dopolední svačinka

09:30 - 10:30 Dopolední řízená činnost podle denního rozvrhu (výtvarná činnost, pohybové aktivity, modelování apod.)

10:30 - 11:30 Pobyt na čerstvém vzduchu, v případě nepřízně počasí kolektivní hry

11:30 - 12:15 Oběd, čištění zoubků, odchod "dopoledních" dětí

12:30 - 14:30 Čtení nebo poslech pohádky, odpočinek, spánek

14:30 - 15:00 Odpolední svačinka

15:00 - 17:30 Odpolední řízená činnost, volná hra, kroužky, odchody dětí domů