Kroužky

Rozpis kroužků ve školce, konaných v odpoledních hodinách (15-17 hod)
 

PONDĚLÍ 

LOGOPEDICKÉ OKÉNKO  v rámci školkovného
 

ÚTERÝ

KERAMIKA  400,-Kč/měs. (hrazení materiálu, lektorky a provozu vypalovací pece)
 

STŘEDA

DRAMATICKÝ KROUŽEK v rámci školkovného
 

ČTVRTEK

POHYBOVÝ A TANEČNÍ KROUŽEK v rámci školkovného
 

PÁTEK

POHYBOVÝ A TANEČNÍ KROUŽEK v rámci školkovného